پلن های اشتراکی

اشتراک معمولی
اشتراک معمولی

با فعال کردن این اشتراک رایگان کاربران عزیز می توانند به مدت 5 روز به تمامی موزیک و موزیک ویدیو ها و... سایت به صورت لینک مستقیم دسترسی داشته و دانلود کنید و همچنین تمامی تبلیغات سایت برای شما پنهان خواهد شد.


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
رایگان
اشتراک برنزی
اشتراک برنزی

با خرید این اشتراک کاربران عزیز می توانند به مدت 30 روز به تمامی تبلیغات سایت را حذف کنید و در هیچ زمان و موقعیتی تبلیغاتی مشاهده نخواهید کرد.


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
7,000 تومان
اشتراک نقره ای
اشتراک نقره ای

با خرید این اشتراک کاربران عزیز می توانند به مدت 30 روز تمامی تبلیغات سایت حذف خواهد شد و در هیچ زمان و موقعیتی تبلیغاتی مشاهده نخواهید کرد.


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
10,000 تومان
اشتراک طلایی
اشتراک طلایی

با خرید این اشتراک کاربران عزیز می توانند به مدت 365 روز به تمامی تبلیغات سایت را حذف کنید و همین طور به تمامی لینک های دانلود به صورت مستقیم در سایت دسترسی داشته باشید.


  • دانلود لینک ها به صورت مستقیم
  • حذف تبلیغات سایت
49,000 تومان